Mudr. Kalafutová Iveta

Členstvo v odborných spoločnostiach: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská endokrinologická spoločnosť, European Society of Endocrinology, Slovenská lekárska komora.

Vzdelanie

- LF UK Bratislava, 1985
- atestácia z Internej medicíny I.stupňa, 1991
- atestácia zo špecializačného odboru Endokrinológia,1997
- certifikovaná špecializačná skúška z ultrasonografie štítnej žľazy a prištítnych teliesok, 1997
- certifikovaná špecializačná skúška z cytopatológie štítnej žľazy, 1997

Prax

- I. Interná klinika Fakultnej (Univerzitnej) nemocnice Bratislava 1985 - 1997
- Endokrinologická ambulancia polikliniky NUTaRCH Bratislava 1997 - 2000
- konziliárny endokrinológ NUTaRCH Bratislava 2000 - 2006
- súkromná prax : Endokrinologická ambulancia 2000- 2008, Endokrinológia s.r.o. 2008 - doteraz

Ordinačné hodiny

Máme zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou VšZP, ZP Dôvera, ZP Union. Od 28.06.2024 do 12.07.2024 čerpáme dovolenku.
Odbery Konzultácie
PONDELOK 12:00 – 18:00
UTOROK 07:30 – 08:15 08:15 – 15:00
STREDA 07:30 – 08:15 08:15 – 15:00
ŠTVRTOK 07:30 – 08:15 08:15 – 15:00
PIATOK 07:30 – 08:15 08:15 – 13:30
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 hod.

CENNÍK Endokrinológie s.r.o.

Výkonov služieb, ktoré niesú hradené z povinného verejného zdravotného poistenia:

Manipulačný poplatok: za štatistické spracovanie a odoslanie /poštou, elektronicky, …/ dokladov a potvrdení súvisiacich s poskytnutím zdravotným výkonov a služieb na žiadosť pacienta1,00 €

Suma
Poplatok za vypísanie posudku alebo potvrdenia o zdravotnom stave: pre inú inštitúciu, resp.poisťovňu inú ako povinnú ZP, resp.pre iného lekára, ako zmluvného praktického lekára na žiadosť pacienta /Z02.6/ 15,00 €
Vyšetrenie a konzultácia /Z41/: pre nedispenzarizovaného pacienta, na jeho vlastnú žiadosť 52,00 €
Poplatok za poskytnutie tlačiva: o potvrdení neprítomnosti v zamestnaní, škole na žiadosť pacienta, ak ho pacient nemá 1,00 €
Poplatok za priebežný manažment: organizačno-časový, /Z02.9/ klienta, na jeho vlastnú žiadosť 13,00 €

CENNÍK pre pacientov SAMOPLATCOV

Bez poistenie v zmluvných ZP:
Suma
Vyšetrenie, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie 27,00 €
USG vyšetrenie 12,00 €
PAB štítnej žlazy 9,00 €
Odber krvi 3,00 €
Aplikácia lieku parenterálne 3,50 €

Kontaktné údaje

Pre objednanie termínu nás kontaktujte telefonicky.

Kde nás nájdete:

        Endokrinológia s.r.o.
        Švabinského 15 a 17
        85110 Bratislava

Kontaktujte nás:

+421 263 810 043

Napíšte nám